ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

//

ETIKETA

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2018

Πελάτης: Roller Kappatos S.A.

Σχεδιασμός συσκευασίας

ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

BRAND //

ROLLER

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2018

Πελάτης: Roller Kappatos S.A.

Σχεδιασμός συσκευασίας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

BRAND //

ROLLER

ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2012

Πελάτης: Οικοζήν

Σχεδιασμός ετικέτας μελιού

ΕΤΙΚΕΤΑ

BRAND //

ΟΙΚΟΖΗΝ

ΕΤΙΚΕΤΑ

ΕTIKETA

BRAND //

VIRO

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2013

Πελάτης: Olive oil Viro

Σχεδιασμός ετικέτας φιάλης λαδιού

ΕΤΙΚΕΤΑ

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2015

Πελάτης: Olive oil Viro

Σχεδιασμός ετικέτας φιάλης λαδιού

ΕΤΙΚΕΤΑ

ΕTIKETA

BRAND //

VIRO

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2010

Πελάτης: Δήμος Καλαμάτας

Σχεδιασμός τσάντας προωθητικου υλικού

ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΣΑΝΤΑ

// ΔΗΜΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2010

Πελάτης: Δήμος Καλαμάτας

Σχεδιασμός τσάντας προωθητικου υλικού

ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΣΑΝΤΑ

// ΔΗΜΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2011

Πελάτης: Athensoft

Σχεδιασμός ψηφιακής προϊοντικής συσκευασίας

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

BRAND //

ATHENSOFT

σχεδιασμός Public Graphics (c) 2004 // 2020