ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΣΕΠΕΤΕ 2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1/4

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2017

Πελάτης: Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Σχεδιασμός εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΗΜΕΡΟ

ΛΟΓΙΟ

// ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ

ΕΠΙΤΡΑ

ΠΕΖΙΟ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΣΕΠΤΕ 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2016

Πελάτης: Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού Τράπεζας Ελλάδος

Σχεδιασμός εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΣΕΠEΤΕ 2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1/4

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2014

Πελάτης: Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Σχεδιασμός εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΧΑΡΑΚΑ 2009

1/5

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2008

Πελάτης: Εξωραϊστικός Σύλλογος Χάρακα

Σχεδιασμός εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΡΟΥ 2011

1/4

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2010

Πελάτης: Σύλλογος Γυναικών Πόρου

Σχεδιασμός εξωφύλλου + σελιδοποίηση

σχεδιασμός Public Graphics (c) 2004 // 2020