test new.jpg
test new.jpg
test new.jpg
test new.jpg
test new.jpg

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΣΕΠΕΤΕ 2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018.jpg

1/4

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2017

Πελάτης: Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Σχεδιασμός εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΗΜΕΡΟ

ΛΟΓΙΟ

// ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ

ΕΠΙΤΡΑ

ΠΕΖΙΟ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΣΕΠΤΕ 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ημερολόγιο 2017.jpg
τ1
τ1

τ2
τ2

τ3
τ3

τ1
τ1

1/4

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2016

Πελάτης: Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού Τράπεζας Ελλάδος

Σχεδιασμός εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΣΕΠEΤΕ 2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ 1.jpg

1/4

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2014

Πελάτης: Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Σχεδιασμός εξωφύλλου + σελιδοποίηση

Εφημερίδα 1.jpg
ΕΞΩΦΥΛΛΟ 1.jpg
ΕΣΩ 1.jpg

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΧΑΡΑΚΑ 2009

KAS1.jpg
1/5

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2008

Πελάτης: Εξωραϊστικός Σύλλογος Χάρακα

Σχεδιασμός εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΡΟΥ 2011

Μ0.jpg
1/4

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2010

Πελάτης: Σύλλογος Γυναικών Πόρου

Σχεδιασμός εξωφύλλου + σελιδοποίηση