test new.jpg
test new.jpg
test new.jpg
test new.jpg
test new.jpg
test new.jpg
test new.jpg
test new.jpg
test new.jpg

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΕΘΝΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

2018

ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 2017-ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΜΗ.jpg

ΣΩΜΑ

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2018

Πελάτης: Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Σχεδιασμός εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΣΩΜΑ

ΕΘΝΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

2017

Pages from ET2016.jpg

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2017

Πελάτης: Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Σχεδιασμός εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ //

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΑΧΙΜΟ

ΒΗΜΑ

ΦΕΒΡ 17

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2017

Πελάτης: Μάχιμο Βήμα

Σχεδιασμός, concept εξωφύλλου + σελιδοποίηση

Pages from Prepress MahimoVima-3_edited.

ΣΩΜΑ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΑΧΙΜΟ

ΒΗΜΑ

ΟΚΤ 17

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2017

Πελάτης: Μάχιμο Βήμα

Σχεδιασμός, concept εξωφύλλου + σελιδοποίηση

mini εξωφυλλάκι.jpg

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΑΧΙΜΟ

ΒΗΜΑ

ΑΠΡ 17

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2017

Πελάτης: Μάχιμο Βήμα

Σχεδιασμός, concept εξωφύλλου + σελιδοποίηση

Μάχιμο-Βήμα-2.jpg

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΑΧΙΜΟ

ΒΗΜΑ

MA 18

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2018

Πελάτης: Μάχιμο Βήμα

Σχεδιασμός, concept εξωφύλλου + σελιδοποίηση

Μάχιμο-Βήμα-1.jpg

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΑΧΙΜΟ

ΒΗΜΑ

ΣΕΠΤ 17

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2017

Πελάτης: Μάχιμο Βήμα

Σχεδιασμός, concept εξωφύλλου + σελιδοποίηση

Pages from Μάχιμο Βήμα.jpg

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΑΧΙΜΟ

ΒΗΜΑ

ΑΠΡ 17

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2017

Πελάτης: Μάχιμο Βήμα

Σχεδιασμός, concept εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΜΙΝΙ ΕΞΩΦΥΛΛΑΚΙ.jpg

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΑΧΙΜΟ

ΒΗΜΑ

ΑΠΡ 18

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2018

Πελάτης: Μάχιμο Βήμα

Σχεδιασμός, concept εξωφύλλου + σελιδοποίηση

Pages from ΜΑΧΙΜΟ ΒΗΜΑ Μικρογραφία.jpg