ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΕΘΝΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

2018

ΣΩΜΑ

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2018

Πελάτης: Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Σχεδιασμός εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΣΩΜΑ

ΕΘΝΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

2017

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2017

Πελάτης: Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Σχεδιασμός εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ //

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΑΧΙΜΟ

ΒΗΜΑ

ΦΕΒΡ 17

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2017

Πελάτης: Μάχιμο Βήμα

Σχεδιασμός, concept εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΣΩΜΑ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΑΧΙΜΟ

ΒΗΜΑ

ΟΚΤ 17

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2017

Πελάτης: Μάχιμο Βήμα

Σχεδιασμός, concept εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΑΧΙΜΟ

ΒΗΜΑ

ΑΠΡ 17

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2017

Πελάτης: Μάχιμο Βήμα

Σχεδιασμός, concept εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΑΧΙΜΟ

ΒΗΜΑ

MA 18

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2018

Πελάτης: Μάχιμο Βήμα

Σχεδιασμός, concept εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΑΧΙΜΟ

ΒΗΜΑ

ΣΕΠΤ 17

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2017

Πελάτης: Μάχιμο Βήμα

Σχεδιασμός, concept εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΑΧΙΜΟ

ΒΗΜΑ

ΑΠΡ 17

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2017

Πελάτης: Μάχιμο Βήμα

Σχεδιασμός, concept εξωφύλλου + σελιδοποίηση

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΑΧΙΜΟ

ΒΗΜΑ

ΑΠΡ 18

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2018

Πελάτης: Μάχιμο Βήμα

Σχεδιασμός, concept εξωφύλλου + σελιδοποίηση

σχεδιασμός Public Graphics (c) 2004 // 2020