ΡΑΧΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

PROFITIS

1/6

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2010

Εικονογράφηση σε συνεργασία με τον Γιώργο Μαρτζούκο

COMIC

σχεδιασμός Public Graphics (c) 2004 // 2020