ΡΑΧΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2005

Πελάτης: Polymusic

Σχεδιασμός εξωφύλλου + booklet

ΡΑΧΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2006

Πελάτης: Polymusic

Σχεδιασμός εξωφύλλου + booklet

CD ΕΞΩΦΥΛΛΟ 

// BOOKLET

ΡΑΧΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΚΑΡΕΛΛΑΣ

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2006

Πελάτης: Polymusic

Σχεδιασμός εξωφύλλου + booklet

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

ΡΑΧΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΔΕΣΥΠΡΗΣ

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2005

Πελάτης: Polymusic

Σχεδιασμός εξωφύλλου + booklet

ΡΑΧΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΕΥΔΟΚΙΑ

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2005

Πελάτης: Polymusic

Σχεδιασμός εξωφύλλου + booklet

ΡΑΧΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2006

Πελάτης: Polymusic

Σχεδιασμός εξωφύλλου + booklet

σχεδιασμός Public Graphics (c) 2004 // 2020