test new.jpg
test new.jpg
test new.jpg
test new.jpg
test new.jpg
test new.jpg

ΡΑΧΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2005

Πελάτης: Polymusic

Σχεδιασμός εξωφύλλου + booklet

ΡΑΧΗ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ.jpg
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΡΟΖΕΤΑ.png
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΕΞΩΦ.png
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ.jpg

ΡΑΧΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ.png

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2006

Πελάτης: Polymusic

Σχεδιασμός εξωφύλλου + booklet

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΩΦ.png
Untitled-1.png
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ.png

CD ΕΞΩΦΥΛΛΟ 

// BOOKLET

ΡΑΧΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΚΑΡΕΛΛΑΣ

ΡΑΧΗ ΚΑΡΕΛΛΑ.png

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2006

Πελάτης: Polymusic

Σχεδιασμός εξωφύλλου + booklet

ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ.jpg
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΡΟΖΕΤΑ.png
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ.jpg

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

ΡΑΧΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΔΕΣΥΠΡΗΣ

ΡΑΧΗ ΔΕΣΥΠΡΗ.jpg

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2005

Πελάτης: Polymusic

Σχεδιασμός εξωφύλλου + booklet

ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ.jpg
ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΡΟΖΕΤΑ.png
ΔΕΣΥ ΟΠΙΣΘ.jpg

ΡΑΧΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΕΥΔΟΚΙΑ

ΡΑΧΗ ΕΥΔΟΚΙΑ.jpg

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2005

Πελάτης: Polymusic

Σχεδιασμός εξωφύλλου + booklet

ΕΥΔΟΚΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟ.jpg
ΕΥΔΟΚΙΑ ΡΟΖΕΤΑ.png
ΕΥΔΟΚΙΑ ΟΠΙΣΘ.jpg

ΡΑΧΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΑΧΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.png

Περιγραφή project

Ημερομηνία έργου: 2006

Πελάτης: Polymusic

Σχεδιασμός εξωφύλλου + booklet

ΑΓΓΕΛ ΕΞΩΦ.jpg
ΡΟΖΕΤΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.png
ΑΓΓΕΛ ΟΠΙΣΘ.jpg